Innehåll

Balans nr 5 2022

Skattekrönikan – Vilken väg tar 3:12-utredningen efter valet?

Skattereglerna för ägare till fåmansaktiebolag, cirka 500.000 bolag, är den skattefråga som engagerar rådgivare och deras kunder mest. Beskattningen har under senare år successivt förändrats till klart bättre. Nu stannar företagare och entreprenörer i Sverige och återinvesterar härifrån och kring de frågorna är FAR:s medlemmar landets ledande rådgivare.

Före valet tillsatte regeringen ännu en ny utredning av 3:12-regelverket. Denna gång med inriktning mot förenkling, ett uttryck som kan rymma mycket och tolkas olika. Särskilt som många ekonomer menar att reglerna i dag är för bra. Likaså ska de senaste ändringarna utvärderas. Minns att tidigare finansministern Magdalena Andersson för några år sedan sökte ändra reglerna, men misslyckades. I så måtto är utredningen politisk. Lite luriga direktiv således.

Nu tillträder en ny regering. Påverkar det utredningen? Sannolikt! Antingen indirekt eller genom klargörande tilläggsdirektiv.

FAR har en expert i utredningen. Klart är att reglerna behöver förtydligas och klarläggas i flera delar. Där bidrar nu FAR med sin breda erfarenhet och kompetens. Några försämringar av reglerna som backar bandet bör däremot inte föreslås. Detta kan och bör klargöras.

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.