Innehåll

Balans nr 5 2022

Feedback påverkar tidrapporteringen

Informell feedback mellan den nyanställde och den närmaste chefen kan ha stor inverkan på motivation, beteende och attityder till yrket. Det visar ny forskning.

– Informell feedback är viktig för de nyanställda. De håller fortfarande på att lära sig yrket, saknar ett professionellt självförtroende och kan därför inte borsta bort informell feedback lika lätt. De blir mer mottagliga för den sortens kommunikation, säger Gustav Johed, docent inom redovisning och revision på Stockholms universitet och en av forskarna i projektet.

Med informell feedback menar forskarna feedback som sker i den dagliga interaktionen mellan den nyanställda och den närmaste chefen. Ofta sker det omedvetet, men har ändå en stor inverkan.

Forskarna har fokuserat på de nyanställda revisorernas upplevelse av den närmaste chefens informella kommunikation. Och vilka effekter positiv och negativ feedback har på den nyanställdas beteenden. Det handlar om i vilken utsträckning närmaste chef väljer att informellt kommunicera feedback kring det som görs dåligt eller det som görs bra.

– Informell positiv feedback ökar den interna motivationen och minskar en tendens att underrapportera tid. Medan till exempel negativ feedback ökar tendensen att underrapportera tid i budgeterna som finns för revisionsuppdrag, säger Tobias Johansson-Berg, professor inom redovisning på Mälardalens universitet, som också är med i projektet.

– En sund kultur och en kollega i teamet eller gruppen kan vara viktig för att stärka en och eventuellt mildra de negativa effekterna av negativ feedback. Det är jätteviktigt att ha en stöttande social miljö, säger han.

Anna Widd