Innehåll

Balans nr 5 2022

Debatt – API:er behöver standardiseras för ökat utbyte

När allt mer av företagens affärsdata lagras i molnet så skapas stora möjligheter att integrera olika system som tillsammans automatiserar de ekonomiska processerna. Olika program förväntas i allt större utsträckning kommunicera med varandra allt oftare, snabbare och med krav på hög tillförlitlighet och säkerhet. För att skynda på denna utveckling och göra själva utvecklingen av integrationerna på ett mer kostnadseffektivt sätt så behöver datautbytet som sker via de olika parternas systemgränssnitt (API:er) standardiseras i större utsträckning än i dag.

Precis som Sverige på 90-talet var pionjärer genom ett unikt samarbete mellan systemleverantörerna där vi standardiserade dataformatet för överföring av redovisningsdata mellan system i form av det öppna SIE-formatets SIE-filer behöver vi nu enas om hur vi kan standardisera utbytet av data via en öppen standard för API:er. Det rör sig inte bara om systemleverantörernas egna API:er utan i minst lika stor utsträckning om myndigheternas API:er.

Myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket och SCB utvecklar just nu API:er i en aldrig tidigare skådad omfattning och detta skapar helt nya spännande möjligheter att utveckla smarta systemlösningar som kommer branschen och företagen till godo genom olika program de närmsta åren. Myndigheternas traditionella e-tjänster vidareutvecklas visserligen fortfarande men vi kommer i allt större utsträckning att kunna använda oss av myndigheternas data och API:er i de system byråerna och företagen dagligen använder sig av.

De nordiska regeringarnas ambition att göra Norden till den mest integrerade regionen i världen genom det pågående projektet Nordic Smart Government and Business är en fantastisk möjlighet för myndigheterna att skapa ett ramverk för data och API:er som de nordiska systemleverantörerna kan dra nytta av. För systemleverantörerna handlar det om att lyckas etablera ett samarbete liknande det som SIE-gruppen lyckades med i Sverige för utbyte av redovisningsdata via SIE-filer. Möjligheten att enkelt kunna flytta data mellan i princip vilka system som helst på den svenska marknaden är och har varit enormt värdefullt för digitaliseringen i Sverige. Ett bra initiativ kring detta på myndighetssidan skulle skapa stora möjligheter på nordisk nivå. Detta skapar en betydligt snabbare automatisering av ekonomiprocesserna än vi har i dag.

Peter Flemsjö, produktägare Hogia