Innehåll

Att jobba i team, dela på uppdragen och dagligen följa upp och planera det gemensamma arbetet. Det är några av nycklarna för JDG Revision, som i höstas utsågs till Årets framtidsbyrå 2022.

En utmaning för hela vår bransch är att behålla medarbetarna och inte slita ut dem. Att jobba övertid är tyvärr snarare regel än undantag och på grund av en hög press och stress väljer många att lämna branschen. Att minska stress och övertid och skapa en arbetskultur där medarbetarna håller i längden är också grunden för vårt interna hållbarhetsarbete, säger Daniel Linsten, auktoriserad revisor och VD på JDG Revision.

Han var med och grundade JDG Revision i Uddevalla 2006 och i dag finns byrån även i Trollhättan och Kungshamn. Anna Ingman, auktoriserad revisor och ekonomichef, har också varit med sedan starten och har numera sin bas på kontoret i Trollhättan.

− Redan 2011 började vi prata om att vi behövde se över hur vi egentligen fördelade vår tid för att kunna minska på övertiden. Alla var väldigt överens om att så här kan vi inte ha det, det blir inte hållbart varken för oss eller kunderna på lång sikt. Så föddes idéen om att börja dela på uppdragen och att ha en tydlig gemensam planering och det har hjälpt oss att minska stress och kapa den omtalade puckeln på våren, säger Anna Ingman.

Nyckeln för att få koll på både tid och uppdrag är tydliga mål för varje månad och kvartal samt daglig uppföljning.

− För cirka fyra år sedan började vi sätta månadsmål där vi tittar på hur många uppdrag vi behöver göra respektive månad för att ligga i fas och inte ha för mycket att göra kommande månader. Vi är också flera som är insatta i och kan jobba med samma uppdrag, vilket gör oss mycket mindre sårbara, säger Daniel Linsten och fortsätter:

− Är du sjuk eller har haft semester ska du inte behöva jobba i kapp och för att motverka stress och övertid införde vi också ett så kallat övertidstak. Vi uppmuntrar varandra att inte jobba över och att ta emot hjälp från kollegorna. Att veta att det finns ett team som kan backa upp när det behövs har minskat den negativa stressen och det har skapat en helt ny kultur på byrån där varje uppdrag är lika viktigt.

I varje fikarum på respektive kontor finns en måltavla där medarbetarna samlas varje morgon för att gå igenom planeringen för dagen, uppdatera varandra kring de olika uppdragen, bolla frågor och problem.

− Vi går igenom vad vi gjort klart sedan i går och sen uppdaterar vi sifforna på tavlan. Varje dag mäter vi exempelvis hur många bokslut vi gjort fram till i dag och hur många behöver vi göra för att nå målet för den här månaden. På så sätt har alla samma bild och kan hjälpas åt att prioritera, förklarar Anna Ingman.

För att fokusera på den långsiktiga utvecklingen av byrån har man också olika fokus och mål för varje kvartal som kan handla om utbildning i olika former, nya sätt att arbeta eller hur man ska jobba med en specifik fråga eller utvecklingsområde. Just nu pågår bland annat ett internt arbete med att ta fram en ny hållbarhetspolicy som är tänkt att även inspirera kunderna i deras hållbarhetsarbete.

– Vi anställde nyligen en ny medarbetare som tidigare jobbat inom revisionsbranschen, men som lämnade för att arbeta som redovisningsansvarig på ett transportföretag. I det jobbet stötte hon på hållbarhetsfrågor och hennes erfarenhet och kunskaper är guld värda för oss både internt och i mötet med kunderna. Så ett sätt att öka fokus på hållbarhetsfrågorna och få nya perspektiv är att anställa folk som kan och brinner för området, gärna från en annan bransch, säger Daniel Linsten.

Kristina Israelsson

Tre tips – så jobbar du hållbart

  1. Planera arbetet, vad ska göras och när i tiden behöver det vara klart.

  2. Involvera teamet så alla förstår sin roll och uppgift och varför den är viktig för helheten.

  3. Sätt mål som är mätbara, och följ upp dem regelbundet, och kom ihåg att fira när ni uppnått ett mål.