Innehåll

BOLAGSVERKETS FÖRESKRIFTER

BOLFS 2004:6 Avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser

Kronor

Konkursfrihetsbevis, per person/dödsbo

100

Konkursbevis, per person/dödsbo

100