KRONOFOGDEMYNDIGHETENS FÖRFATTNINGSSAMLING

KFMFS 2018:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 2019

1 §Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

2 §Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4.923 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 8.133 kr i månaden och för varje barn 2.612 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 3.007 kr i månaden för tid därefter.

3 §Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad

Två veckor

Vecka

Dag

Ensamstående

4.923

2.297

1.149

164

Makar och jämställda

8.133

3.796

1.898

271

Barn t.o.m. det kalenderår då ­barnet fyller sex år

2.612

1.219

  610

 87

Barn fr.o.m. det kalenderår då ­barnet fyller sju år

3.007

1.403

  702

100

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...