KRONOFOGDEMYNDIGHETENS FÖRFATTNINGSSAMLING

KFMFS 2020:1  Bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 2021

1 §Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

2 §Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 5.016 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 8.287 kr i månaden och för varje barn 2.662 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 3.064 kr i månaden för tid därefter

3 §Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad

Två veckor

Vecka

Dag

Ensamstående

5.016

2.341

1.170

167

Makar och jämställda

8.287

3.867

1.934

276

Barn t.o.m. det kalenderår då ­barnet fyller sex år

2.662

1.242

  621

 89

Barn fr.o.m. det kalenderår då ­barnet fyller sju år

3.064

1.430

  715

102

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...