KRONOFOGDEMYNDIGHETENS FÖRFATTNINGSSAMLING

KFMFS 2021:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under 2022

1 §Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

2 §Under perioden 1 januari 2022 till den 31 maj 2022 ska normalbeloppet för en ensamstående gäldenär vara 5.157 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 8.520 kr i månaden och för varje barn 2.736 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 3.150 kr i månaden för tid därefter.

3 §Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla under perioden 1 januari 2022 till den 31 maj 2022.

Månad

Två veckor

Vecka

Dag

Ensamstående

5.157

2.407

1.203

172

Makar och jämställda

8.520

3.976

1.988

284

Barn t.o.m. det kalenderår då barnet fyller sex år

2.736

1.277

638

91

Barn fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller sju år

3.150

1.470

735

105

4 §Under perioden 1 juni 2022 till den 31 december 2022 ska normalbeloppet för en ensamstående gäldenär vara 5.158 kr i månaden och för sammanlevande makar och därmed jämställda 8.520 kr i månaden. Normalbeloppet för ett barn som är 0–6 år ska vara 2.756 kr i månaden, för ett barn som är 7–10 år 3.308 kr i månaden, för ett barn som är 11–14 år 3.860 kr i månaden och för ett barn som är 15 år eller äldre 4.411 kr i månaden.

5 §Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla under perioden 1 juni 2022 till den 31 december 2022.

Månad

Två veckor

Vecka

Dag

Ensamstående

5.158

2.407

1.203

172

Makar och jämställda

8.520

3.976

1.988

284

Barn 0–6 år

2.756

1.286

643

92

Barn 7–10 år

3.308

1.544

772

110

Barn 11–14 år

3.860

1.801

901

129

Barn 15 år och äldre

4.411

2.058

1.029

147

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1

Denna författning träder i kraft, i fråga om 1–3 §§, den 1 januari 2022, och i övrigt den 1 juni 2022. Författningen gäller till och med den 31 december 2022.