Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Bonus

Definition

Bonus är en form av rörlig lön som brukar utges när verksamheten och företaget går bra, och/eller när de anställda har presterat bra. Bonus kan grunda sig på en rätt till bonus, ofta utifrån en viss beräkningsgrund som tar utgångspunkt i utfallet av verksamheten i stort eller en viss del av den, kanske en avdelnings eller en grupps resultat eller en individs resultat.

En bonus kan även vara diskretionär vilket innebär att arbetsgivaren är fri att besluta om huruvida bonus ska utgå eller ej, och i så fall hur mycket som ska utbetalas till var och en anställd.

Exempel

En arbetsgivare erbjuder sin personal att teckna så kallade personaloptioner innebärande en rätt att i framtiden, vid ett visst datum, få förvärva en aktie till ett i förväg bestämt pris. Om de anställda uppvisar goda resultat och företaget går bättre är incitamentet att aktien ska bli mer värd än det pris arbetstagaren får lov att förvärva den för.

Adam anställs av Bolaget 2007. Då Adam innehar en för Bolaget viktig position avtalar parterna om sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Adam får enligt anställningsavtalet en fast grundlön och ovan nämnd bonus, som han i och för sig inte kan utlösa förrän under en viss period 2011; nämligen mellan den 1 och 31 december 2011.

Adam är en duktig och populär medarbetare. Snart upptäcker även Bolagets konkurrenter detta. Adam får erbjudande efter erbjudande från konkurrenterna men väljer att tacka nej. Han har ju bonusen i sitt sikte. I juni 2011 får Adam dock ett erbjudande som han inte kan tacka nej till. Han säger upp sig den 1 juli och räknar med att arbeta uppsägningstiden ut. I december 2011 påkallar Adam inlösen av sina personaloptioner. Bolaget svarar med kalla handen och menar att en förutsättning för inlö-sen är att arbetstagaren inte sagt upp sig. ”Men det står det inget

om i villkoren” utbryter Adam irriterat. ”Det framgår implicit av villkoren”, menar arbetsgivaren. ”Jag har varken sett några sådana villkor, än mindre skrivit under dem”, svarar Adam.

Vad gäller? Om Adam varken sett eller skrivit under villkoren får Arbetsgivaren anses ha bevisbördan att villkoren finns och att Adam accepterat dem. Om arbetsgivaren inte kan visa det och/eller det inte är reglerat i villkoren under vilka förutsättningar som bonusprogrammet gäller, får man utgå från det avtal som föreligger mellan parterna, dvs. anställningsavtalet. I anställningsavtalet står det inskrivet att Adam har rätt till bonus.

Enligt 12 § anställningsskyddslagen har en arbetstagare rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Adam torde därför ha rätt att lösa in sina optioner till aktier i enlighet med programmet.

En arbetsgivare erbjuder sin personal att teckna så kallade personaloptioner innebärande en rätt att i framtiden, vid ett visst datum, få förvärva en aktie till ett i förväg bestämt pris. Om de anställda uppvisar goda resultat och företaget går bättre är incitamentet att aktien ska bli mer värd än det pris arbetstagaren får lov att förvärva den för.

Adam anställs av Bolaget 2007. Då Adam innehar en för Bolaget viktig position avtalar parterna om sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Adam får enligt anställningsavtalet en fast grundlön och ovan nämnd bonus, som han i och för sig inte kan utlösa förrän under en viss period 2011; nämligen mellan den 1 och 31 december 2011.

Adam är en duktig och populär medarbetare. Snart upptäcker även Bolagets konkurrenter detta. Adam får erbjudande efter erbjudande från konkurrenterna men väljer att tacka nej. Han har ju bonusen i sitt sikte. I juni 2011 får Adam dock ett erbjudande som han inte kan tacka nej till. Han säger upp sig den 1 juli och räknar med att arbeta uppsägningstiden ut. I december 2011 påkallar Adam inlösen av sina personaloptioner. Bolaget svarar med kalla handen och menar att en förutsättning för inlö-sen är att arbetstagaren inte sagt upp sig. ”Men det står det inget om i villkoren” utbryter Adam irriterat. ”Det framgår implicit av villkoren”, menar arbetsgivaren. ”Jag har varken sett några sådana villkor, än mindre skrivit under dem”, svarar Adam.

Vad gäller? Om Adam varken sett eller skrivit under villkoren får Arbetsgivaren anses ha bevisbördan att villkoren finns och att Adam accepterat dem. Om arbetsgivaren inte kan visa det och/eller det inte är reglerat i villkoren under vilka förutsättningar som bonusprogrammet gäller, får man utgå från det avtal som föreligger mellan parterna, dvs. anställningsavtalet. I anställningsavtalet står det inskrivet att Adam har rätt till bonus.

Enligt 12 § anställningsskyddslagen har en arbetstagare rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Adam torde därför ha rätt att lösa in sina optioner till aktier i enlighet med programmet.

Tänk på

Bonus kan i vissa fall anses utgöra en avtalad anställningsförmån.

Lagrum

12 § anställningsskyddslagen (1982:80)

Se även

rörlig lön

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...