Innehåll

En strategisk rådgivare och ett bollplank. Med hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult kan du ta ditt företag till nya höjder

Förra året gjorde företaget Visma en stor enkät bland små företag. Rapporten som bygger på svar från 237 småföretagare (företag med mellan 10 och 49 anställda) visar att 66 procent, nästan 7 av 10, skulle vilja tätare kontakt med sin redovisningsbyrå. Minst lika många, 67 procent vill också få tätare uppdateringar om allt som rör deras ekonomi.

Det är slående hur resultatet i Vismas undersökning sammanfaller med vad de nöjda kunderna berättar i intervjuer med Resultat. Närvaro och engagemang skapar överblick och trygghet, och det gör kunderna nöjda.

En siffra i Vismas rapport sticker ut. 78 procent, nästan 8 av 10 småföretagare, vill prata mer nutid och framtid i stället för dåtid med sin byrå.

– Dagens redovisningskonsult är en strategisk rådgivare och ett bollplank för kunderna, vilket ligger i linje med att kunderna vill fokusera framåt. Den auktoriserade redovisningskonsulten i dag hjälper företagaren med hela eller delar av företagets ekonomifunktion, så företagaren får tid att fokusera på det hen är bäst på. Att driva och utveckla sitt företag, säger Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult eller en redovisningskonsult som arbetar på en byrå som är ansluten till FAR innebär en extra kvalitetsstämpel. Auktorisationen betyder nämligen att konsulten har en ansvarsförsäkring, kvalitetsgranskas och håller sig uppdaterad på tillämpliga lagar och regler som rör din verksamhet.

– Det är tryggare att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Oavsett om du lämnar bort din redovisning är det fortfarande du som har ansvaret för den. Och konsekvenserna kan bli både kostsamma och långtgående om allt inte går rätt till, säger Camilla Carlsson.

”När rutinerna fungerar faller strukturen på plats”

Struktur, löpande resultatrapporter och trygghet. Det är några av de saker som gör att Joakim Hanner uppskattar sin redovisningskonsult.

Fully Studios grundades 2012 i Göteborg. Företaget arbetar med allt från utveckling av dataspel och appar till film och animation och sysselsätter i dag 18 personer plus ett antal frilansare och har även kontor i Stockholm.

För ett snabbväxande företag i en bransch med hög förändringstakt är en närvarande och skicklig auktoriserad redovisningskonsult A och O.

– Vår bransch utvecklas så mycket hela tiden och vi har också diversifierat vad vi sysslar med. Det senaste halvåret har vi haft nästan daglig kontakt med vår redovisningskonsult för att få allt på plats, säger Joakim Hanner.

Fully Studios och deras auktoriserade redovisningskonsult arbetar i Fortnox. Bokföringen sköts av byrån, medan Joakim Hanner och hans kollegor fakturerar sina egna projekt. I takt med att de blivit fler som fakturerar, blir det viktigare att ha bra rutiner på plats.

– Byrån har hjälpt oss att bygga strukturen, med rutiner för fakturering, kostnadsställen, projektnummer etcetera. När rutinerna fungerar faller strukturen på plats, säger Joakim Hanner.

Strukturen är dock under ständig utveckling, precis som Fully Studios.

– Eftersom vi anpassar oss till marknaden hela tiden, behöver vi utveckla strukturen så att vi kan mäta hur det går för de anpassade verksamheterna.

Vad betyder hjälpen du får av din konsult för dig?

– Framför allt trygghet, säger Joakim Hanner som mer och mer kan släppa taget om redovisningen och få mer tid till det kreativa arbetet.

”Ekonomisk översikt skapar trygghet”

En fullservicebyrå som fungerar som en ekonomiavdelning är både kostnadseffektivt och tryggt, tycker Martin Lindahl, CFO:n som vill fokusera på sin kärnverksamhet.

Garrison är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom affärssystemutveckling, webbutveckling, design och user experience. Företaget köper in alla tjänster det kan från samma byrå. För strategisk och operativ rådgivning har Garrison dessutom tillgång till en senior rådgivare med lång branscherfarenhet.

– Det bästa med vår byrå är att det är en fullservicebyrå. De tillhandahåller även en digital plattform och har ett dedikerat team som i princip alltid är tillgängliga och ger snabb återkoppling när vi behöver råd, säger Martin Lindahl, CFO på Garrison.

Han lyfter fram att byrån hela tiden hjälper till med att förbättra rapportering och analyser av den ekonomiska situationen.

– Vi får en bra översikt över vår ekonomiska situation via rapport- och analysverktyg, vilket skapar en trygghet.

Martin Lindahl anser att han får hjälp med ”i princip allt” som en intern ekonomiavdelning skulle göra, vilket gör att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och hålla nere de administrativa kostnaderna.

Martin Lindahl har svårt att komma på någonting som han saknar hos sin byrå.

– Man kan alltid önska sig ett mer användarvänligt ekonomisystem, och skulle vara fantastiskt om någon kunde digitalisera all kvitto- och fakturahantering!

”Jag är imponerad av deras lyhördhet”

När konsultbolaget växte valde de att outsourca ekonomifunktionen för att minska sårbarheten. Nu är VD Magnus Ahlmark garanterad att allting görs i tid.

IKG är ett ingenjörskonsultbolag med säte i Västerås och stora produktutvecklandeföretag som uppdragsgivare. Företaget sysselsätter ett 60-tal ingenjörer som arbetar med produktutveckling inom bland annat fordon- och försvarsindustrin och andra tyngre tillverkningsföretag.

– När vårt företag hade kommit till en nivå att en person inte längre räckte till för att sköta ekonomin samt att säkerställa redundans, var frågan om vi skulle anställa eller outsourca. Att bara ha en person som hanterar redovisning och löner innebär en betydande risk vid exempelvis sjukdom eller annan oplanerad frånvaro. Med byrån är jag garanterad att allt görs i tid, eftersom de alltid har backup, säger Magnus Ahlmark.

Han köper löpande redovisning och lönehantering från sin byrå och har arbetat nära ett par auktoriserade redovisningskonsulter hela tiden. I början var det tätare kontakter, nu blir det några gånger i månaden, när det drar ihop sig till månadsbokslut. Magnus Ahlmark är väldigt nöjd med lösningen.

– Det jag blivit imponerad av är deras lyhördhet och smidighet, att de har lyckats sätta sig in i vår verksamhet på kort tid, vilket kan vara svårigheten när man outsourcar.

Dessutom är hans konsulter noggranna, det bli sällan fel, och rapporterna kommer alltid på utsatt tid.

– Jag har haft tur och fått ett par tre väldigt bra personer som mina konsulter, säger Magnus Ahlmark.

Fakta

Vad kan din redovisningskonsult hjälpa dig med?

  • Bokföring och bokslut.

  • Årsbokslut- eller årsredovisning.

  • Moms- och arbetsgivardeklaration.

  • Inkomstdeklaration.

  • Koncernredovisning.

  • Tillfällig resursförstärkning/ Insourcing.

Redovisningskonsulten är också en proaktiv rådgivare som kan hjälpa dig med:

  • Uppsättning av system och rutiner.

  • Beräkna utdelning.

  • Budget och prognoser, avseende resultat och likviditet.

  • Kassaflödesanalyser.

När ska jag anlita en redovisningskonsult?

Du kan anlita en redovisningskonsult då det internt saknas tid eller kunskap för att hantera hela eller delar av företagets ekonomifunktion. Det finns inga lagstadgade krav på att ha en redovisningskonsult.

Vad innebär auktorisationen?

Vem som helst kan egentligen kalla sig redovisningskonsult. En Auktoriserad Redovisningskonsult FAR är medlem i FAR, har genomfört en redovisningskonsultsexamen, vidareutbildar sig, följer Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster och kvalitetskontrolleras löpande av FAR.

Charlotta Marténg och Rakel Lennartsson