Resultat nr 1 2021

Förlängda och förstärkta stöd till företagen

Omsättningsstödet förlängs och omställningsstödet för små företag förstärks. Företag som måste stänga på grund av pandemilagen ska få ersättning och korttidsstödet utökas.

Riksdagen har fått en rad ändringsbudgetar för 2021 som innehåller förslag på hur företagen fortsatt kan stöttas under coronapandemin. Det handlar bland att om:

Omsättningsstödet

Stödet som har gällt för perioden mars till juli 2020 förlängs och kommer att omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021, och ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare kommer att införas. Stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. Ansökan görs hos Boverket och det är sedan länsstyrelserna som handlägger stödet.

Omställningsstödet

Företag som tappar en stor del av sin omsättning under november-december och januari-februari kommer att kunna få stöd med upp till 90 procent av sina fasta kostnader. Nivån är högre än vad regeringen tidigare meddelat och anledningen är ökade restriktioner i samhället, något som får konsekvenser för företagen. Företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner per år kan använda sig av stödet. Större företag kan även i fortsättningen få 70 procent i subvention.

Förlängd anståndstid

Tiden förlängs för tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt efter ansökan. Tiden ska kunna förlängas med som längst ett år och anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder.

Nedstängningsstödet

Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och liknar omsättningsstödet. Med andra ord är det storleken på omsättningstappet som avgör hur stort stöd företagaren kan få. Företag som tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. Stödet riktar sig till företag som tvingats stänga sin verksamhet som en följd av beslut om nedstängning grundat i pandemilagen. Lagen väntas träda i kraft tidigaste i början av april men ska tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängning.

Korttidsstödet

Stödet vid korttidsarbete förlängs och förstärks. Stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas, efter godkännande av Tillväxtverket, för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Staten går in och tar en större andel av kostnaderna.

Det ska också bli möjligt att minska arbetstiden med 80 procent. Kontrollen av stödet förstärks och det föreslås även att det särskilt regleras att arbetsgivare som lämnar vinstudelning eller gör andra värdeöverföringar inte har rätt till stöd vid korttidsarbete. Tanken är att den tillfälliga lagen som reglerar stödet ska träda i kraft 15 februari 2021 och gälla till och med sista juni 2021.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...