Innehåll

Resultat nr 1 2021

Dags att lämna in årsredovisningen digitalt

Lagkravet på obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag närmar sig. Om du inte redan börjat använda tjänsten är det hög tid nu.

Aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 kommer i februari att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt. Det är tredje förändringen som Bolagsverket genomför sedan de öppnade upp för digital ingivning av årsredovisningen 2018.

Härnäst väntas ett obligatorium. Det sedan Bolagsverket lämnat in en hemställan till justitiedepartementet där man föreslår att digitalt inlämnade årsredovisningar - och eventuella revisionsberättelser - för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli ett lagkrav för räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021, något Resultat berättat om tidigare.

Förra året fick Bolagsverket in 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar. I år hoppas man att siffran blir två eller tre gånger så hög.

Med tanke på att det finns en halv miljon aktiebolag i Sverige är siffran i nuläget ändå anmärkningsvärt låg, menar Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

− Det kan vara så att en del av företagen som har egna ekonomiavdelningar inte tar klivet över till ett nytt system. Vi skulle vilja uppmuntra till det. En auktoriserad redovisningskonsult kan hjälpa bolaget att upprätta års- och koncernredovisningar digitalt, säger Camilla Carlsson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...