Innehåll

Lagkravet på obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag närmar sig. Om du inte redan börjat använda tjänsten är det hög tid nu.

Aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 kommer i februari att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt. Det är tredje förändringen som Bolagsverket genomför sedan de öppnade upp för digital ingivning av årsredovisningen 2018.

Härnäst väntas ett obligatorium. Det sedan Bolagsverket lämnat in en hemställan till justitiedepartementet där man föreslår att digitalt inlämnade årsredovisningar - och eventuella revisionsberättelser - för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli ett lagkrav för räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021, något Resultat berättat om tidigare.

Förra året fick Bolagsverket in 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar. I år hoppas man att siffran blir två eller tre gånger så hög.

Med tanke på att det finns en halv miljon aktiebolag i Sverige är siffran i nuläget ändå anmärkningsvärt låg, menar Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

− Det kan vara så att en del av företagen som har egna ekonomiavdelningar inte tar klivet över till ett nytt system. Vi skulle vilja uppmuntra till det. En auktoriserad redovisningskonsult kan hjälpa bolaget att upprätta års- och koncernredovisningar digitalt, säger Camilla Carlsson.

Sofia Hadjipetri Glantz