Innehåll

Resultat nr 1 2021

Stödåtgärder – Det här gäller

Flera stödåtgärder för företagare har införts under coronapandemin. Men några av dem väcker frågor, bland annat vad som gäller kring koncernbidrag och utdelning kopplat till de olika stödåtgärderna.

Birgitta Åhlander är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och arbetar på branschorganisationen FAR. Hon har tagit fram denna översiktsbild för att tydliggöra läget.

Kan företaget erhålla följande stöd om koncernbidrag lämnas eller utdelning verkställs eller beslutas?

Typ av stöd

Koncernbidrag

Kommentar

Utdelning

Kommentar

Korttidsstöd som gick att söka 2020

Nej, inte om koncernbidrag lämnas av företaget i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.
Ja, om koncernbidraget lämnats i bokslut som inträffade före 16 mars 2020.

Anses tillåtet att lämna koncernbidrag om det neutraliseras med ett motsatt tillskott netto, det vill säga koncernbidraget minskat med bolagsskatten hänförlig till koncernbidraget.

Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.
Ja, om utdelning verkställts och beslutats före 16 mars 2020.

Korttidsstöd enligt nytt lagförslag, som förväntas träda i kraft 15 februari 2021

Ja

Tänk på att det kan krocka med korttidsstöd som erhållits enligt äldre regler.

Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.

Skärpta regler

Omställningsstöd för perioden mars-april 2020

Ja

Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under mars 2020-juni 2021.

Omställningsstöd för perioden maj-juli 2020

Ja

Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under april 2020-juni 2021.

Omställningsstöd för perioden augustidecember 2020, enligt förslag till förordning, som förväntas träda i kraft 15 februari 2021

Ja

Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under april 2020-juni 2021.

Fotnot: Notera att bilden är en övergripande och principiell information. Innan beslut fattas måste avstämning ske direkt med lagar, förordningar, förarbeten och information på Tillväxtverkets och Skatteverkets respektive hemsidor. Informationen där uppdateras löpande. Stäm gärna av frågan med din revisor/redovisningskonsult/rådgivare

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...