Innehåll

Resultat nr 1 2021

Skaffa förmånsbil innan sommaren

För den som funderar på en ny förmånsbil kan det vara lönsamt att ta den i bruk före 1 juli 2021.

Det finns ett förslag om ändrade beräkningsregler för bilar som tas i bruk efter 1 juli 2021. Syftet är att minska skillnaden mellan att ha förmånsbil respektive privat bil. Förmånsvärdet beräknas öka med i genomsnitt 25 procent med de nya reglerna.

Dyrast blir det för bilar som kostar mellan 250 000 och 350 000 kronor. En bil som kostar 350 000 kronor får förmånsvärdet höjt med 34 procent. Detta samtidigt som förmånsvärdet för en bil som kostar 500 000 kronor höjs betydligt mindre, 11 procent.

– Om man ska ta ut en ny förmånsbil under 2021 är det klokt att räkna på hur förmånsvärdet förändras med de föreslagna reglerna, säger Erika Karlsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Baker Tilly Tributa i Halmstad. Tidigare har bilar med ett inköpspris över 7,5 prisbasbelopp (cirka 357 000 kronor) straffbeskattats genom ett lyxbilstillägg. Men enligt det nya förslaget kommer förmånsvärdet att beräknas på samma sätt oavsett nybilspris. En dyrare bil får därmed en mindre höjning av förmånsvärdet i procent.

Vid årsskiftet försvann den tillfälliga skatterabatten för laddbara och gasdrivna förmånsbilar som innebar att förmånsvärdet sattes ned med 40 procent, dock max 10 000 kronor. Den permanenta nedsättningen för miljöbilar finns dock kvar. Det innebär att förmånsvärdet på en så kallad miljöbil ska beräknas till förmånsvärdet på jämförbar bil utan miljötekniken.

1 april 2021 ändras även reglerna i bonus malus-systemet och i många fall höjs fordonsskatten, något som beaktas vid bilförmånsberäkningen.

För att kunna beräkna ett korrekt förmånsvärde måste arbetsgivaren utgå från rätt underlag och uppdatera sin beräkning vid varje årsskifte.

– Det är lätt att glömma att till exempel vinterdäck och dragkrok räknas som extrautrustning och ska ingå i beräkningen, säger Erika Karlsson.

Björn Dickson

Körjournal

En körjournal kan föras på papper eller i dator. Den anställde kan också använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

Tre fall då man ska föra körjournal:

  • Om den anställde använder bilen framför allt i tjänsten men också privat. Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.

  • Om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Arbetsgivaren kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde. Om arbetsgivaren inte minskar förmånsvärdet kan den anställde själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration. Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna.

  • Om den anställde har fritt drivmedel i samband med bilförmånen.

Om arbetsgivaren betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska den anställde bara beskattas för drivmedel som används för privata resor.

På Skatteverkets hemsida finns utförlig information om hur man kan föra körjournal.

Källa: Skatteverket

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...