Innehåll

Resultat nr 2 2021

Digitalskatt för företag allt närmare

Införandet av digital skatt kommer allt närmare. För företagare är det viktigt att hålla sig uppdaterad i frågan. Sverige har som liten exportberoende nation, med höga utvecklingskostnader för teknik, motsatt sig den uppmärksammade digitalskatten.

Men nu närmar sig ett gemensamt regelverk för att beskatta gränsöverskridande digitala tjänster, sedan frågan lämnat EU och gått vidare till OECD, där USA:s finansminister Janet Yellen öppnat för ett införande.

− Det här är en av vår tids viktigaste skattefrågor. Det handlar inte enbart om att beskatta stora digitala techbolag som säljer annonser. Digitalskatten skulle även omfatta uppgraderingar och uppdateringar, som mjukvaran i lastbilar, kylskåp och plattformar med e-handel, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Digitalskatten skulle innebära dels att svenska bolag skulle betala mer skatt i andra länder och mindre i Sverige, dels att bolagen skulle betala mer skatt och inte få fulla avdrag.

− Att både ha en bolagsbeskattning och en digital beskattning kan bli hur komplext som helst. Det kan också i sin tur, indirekt, påverka underleverantörerna, fortsätter Hans Peter Larsson. Det är alla företagarens skyldighet att hålla koll på frågan.

Sofia Hadjipetri Glanz