Resultat nr 2 2021

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Mejla din fråga till experterna@far.se.

Flytta utomlands?

Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland är uppsagda läser jag. Har kunder som drömmer om att röra på sig på sin ålders höst, inte främst av skatteskäl. Vad ska de göra?

Det stämmer att båda avtalen sagts upp. I fallet Portugal är det ett nytt avtal som portugiserna helt enkelt inte infört i sin lagstiftning än. Sverige har därför ledsnat på att vänta och vill sätta press på Portugal. När det gäller Grekland så har även de börjat ragga på pensionärer, ursäkta uttrycket, och ändrat sina interna skatteregler så att dessa blir förmånligare när det gäller utländska pensioner och kapitalvinster i ett svenskt bolag. För förmånliga, tycker Sverige som därför sagt upp gällande dubbelbeskattningsavtal. Mycket ovanligt. Nås inte lösningar med länderna upphör avtalen att gälla 31 december 2021. Då måste även risker för olika dubbelbeskattningar beaktas.

Mitt råd till den som är sugen på att flytta till dessa länder är att genom sin skatterådgivare nära följa hur situationen utvecklar sig. Beroende på var den landar får man sedan göra en ny ekonomisk kalkyl på en flytt som givetvis inte inrymmer enbart skatter. En sådan bör även beakta risken att nya ändringar kan komma liksom vad som händer vid eventuellt arv med mera, både för egen och andras del, när man är bosatt i annat land.

Svar: Hans Peter Larsson

Slipper vi förhandla?

Vi har inget kollektivavtal på arbetsplatsen. Det betyder väl att vi inte behöver förhandla med något fackförbund för det fall vi vill säga upp någon på grund av arbetsbrist?

En arbetsgivare som inte har kollektivavtal är skyldig att i fråga som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för en viss arbetstagare förhandla med den fackliga organisation som arbetstagaren är medlem i. En arbetsbristsituation är en sådan typisk situation som arbetsgivaren är skyldig att förhandla med eventuella fackliga organisationer representerade på arbetsplatsen genom att anställda är medlemmar i organisationen.

Denna förhandlingsskyldighet gäller även om den anställde ställer sig positiv till förändringen. Arbetsgivare som inte är bundna av något kollektivavtal är skyldiga att förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs när det gäller frågor som rör till exempel uppsägning på grund av arbetsbrist. Förhandlingsskyldigheten är således inte kopplad till existensen av kollektivavtal eller inte.

Svar: Anneli Lönnborg

Dra av kostnaderna för deklaration?

Jag driver enskild firma och behöver hjälp med min deklaration, har jag rätt att ta kostnaden för det i företaget?

Du har rätt att få avdrag för kostnad för hjälp med bokföring och att upprätta moms och arbetsgivardeklarationer. Däremot är inte upprättande av inkomstdeklaration avdragsgillt i företaget. Om du tagit upp kostnaden i din bokföring ska du återlägga den som ej avdragsgill kostnad i ruta R14 på din NE blankett.

Svar: Petra Örjegren

Får vi göra en bakgrundskoll?

Vi fick nyligen reda på att en av våra anställda varit dömd för rattfylleri. Vi skulle gärna vilja få reda på om det finns andra anställda med domar. Har vi rätt att göra bakgrundskontroller på befintlig personal?

Bakgrundskontroller görs vanligtvis vid anställningens ingående. När det gäller befintlig personal måste det finnas en tydlighet över syftet med bakgrundskontrollen och transparens gentemot den anställde att man som arbetsgivare kommer att göra en bakgrundkontroll.

Att ha ett tydligt syfte med varför man som arbetsgivare väljer att genomföra bakgrundskontroller på befintligt anställda är grundläggande. Är det ett regelkrav? Det vill säga en förutsättning för att till exempel erhålla ett visst tillstånd, ett compliance krav, en förutsättning för att få fortsätta bedriva den aktuella verksamheten, ställs kravet inom ramen för en offentlig upphandling, är kunden säkerhetsklassad och av denna anledning kräver att dess leverantörer är bakgrundskontrollerade? Så länge det finns ett tydligt syfte och en anledning till bakgrundskontrollen, och att dessa två kriterier är kommunicerade på förväg med den anställde kan det finnas ett berättigat intresse för arbetsgivaren att göra en bakgrundskontroll på befintlig personal.

Svar: Anneli Lönnborg

Vad innebär bokföringsskyldighet?

Jag har just startat ett eget aktiebolag och har förstått att jag då har en bokföringsskyldighet. Vad innebär det egentligen?

Rent allmänt innebär det att du löpande ska bokföra alla dina affärshändelser så de kan presenteras i vad man kallar registerordning. Du behöver även se till att det finns verifikationer för alla dina bokföringsposter. I slutet av varje räkenskapsår skall du avsluta året med ett bokslut och en årsredovisning. Tänk även på att arkivera all räkenskapsinformation i ordnat skick och på ett betryggande sätt i Sverige under minst sju år.

Svar: Petra Örjegren

Avdrag för ingående moms?

Vi har köpt mark i ett nytt aktiebolag och ska uppföra en byggnad på denna som sen ska hyras ut för momspliktig verksamhet. Kan vi göra avdrag för den ingående momsen på byggkostnaderna?

Ja, det låter som att förutsättningar finns för detta. Detta är dock ett snårigt område där jag rekommenderar er att följa upp aktuella regler med en momsexpert. Utöver att man normalt får göra avdrag retroaktivt när uthyrningen påbörjas kan det finns möjlighet att få tillbaka den ingående momsen redan under uppförandeskedet. Det finns särskilda regler kring detta, och kräver beslut från Skatteverket, men kortfattat ska detta förenkla likviditetsbördan för företag i just denna situation så att de inte ska behöva ligga ut med moms som man sedan har rätt att få tillbaka.

Svar: Kim Lavin