Innehåll

Resultat nr 3 2021

Skattekrönikan – En hipster i styrelsen?

En allt större andel av företags värden är i dag immateriella. Den svenska start-up-scenen är en succé, en världssuccé som givit eko ända till Silicon Valley. Samma trend med snabb företagsutveckling ser vi i svenska mindre aktiebolag. Därför har många klarat pandemin bättre än väntat, de har förmått se nytt, utveckla och ställa om.

Styrelsen är i många mindre bolag en outnyttjad resurs. I bästa fall sitter några äldre vita män i min ålder där, gärna jurist eller ekonom. För att lösa problem! Hur värdeskapande är det?

Med start-up-succéerna har följt att det i dag finns en yngre generation som redan gjort resan. Innan de fyllt 40 år! Så varför inte på nästa bolagsstämma ta in en hipster i styrelsen? Eller en yngre kvinna, gärna med invandrarbakgrund. De ser ofta både verklighet och möjliga nya marknader. Tillsammans är de både streetsmarta och schoolsmarta! Gemensamt är att de anses trendmedvetna och ser det immateriella i tillvaron, framtidens värden. Forskning visar att även initialt duktiga entreprenörer efter ett tag behöver vidga blicken. Att komplettera eller byta ut ledningen är också ofta det första investerare gör, när de kommer in.

FAR:s frågor i detta? I dag är styrelsearbete en profession i sig. Den ska kunna beskattas som inkomst av näringsverksamhet i bolag för att underlätta för yngre att dela med sig. I bolag kan kostnader dras av och framtida pension planeras. Därtill bör det särskilda företrädaransvaret slopas eller i vart fall begränsas.

Hipsters ska spana trender, inte kontrollera skatter. Siffror tar FAR:s medlemmar väl hand om.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skattekonsult FAR