Innehåll

Resultat nr 4 2021

Självständighetskrav uppfyllt för franchisetagare

Vad händer skatterättsligt när en anställd övergår till att bedriva franchiseverksamhet i eget aktiebolag?

I somras kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som har tittat på frågan om inkomstbeskattning när en anställd går från att vara just anställd till att utföra uppdraget som franchisetagare i eget aktiebolag. Bakgrunden är i korthet att en anställd, som äger ett aktiebolag, ingått ett franchiseavtal med sin arbetsgivare. Skatterättsnämnden har därför fått frågan om inkomsterna från uppdragen ska anses utgöra lön till den före detta anställde eller om de ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i det aktiebolag som kommer att vara part mot samtliga kunder.

Både Skatteverket och den sökande anser att inkomsterna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet hos bolaget. Skatteverket och Skatterättsnämnden konstaterar dock att det finns omständigheter som talar såväl för som emot. Men en samlad bedömning visar ändå att kravet på självständighet uppfylls.

Beskedet från Skatterättsnämnden (dnr 22/21-D) har inte överklagats.

Charlotta Marténg