Innehåll

Resultat nr 5 2021

Arbetsrättskrönikan – Vaccinationskrav – vad gäller?

Frågan som många arbetsgivare ställer sig vid nyrekryteringar är om de har rätt att kräva att den arbetssökande uppbär fullgott vaccinationsskydd mot covid-19?

Grundlagsskyddet gäller som huvudregel i förhållande till det offentliga och således inte oavkortat även i förhållande till en privat arbetsgivare. När det kommer till arbetsgivares påtvingade vaccination av dess anställda är nog den övervägande uppfattningen att även den privata arbetsgivaren omfattas av förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp, så länge det inte finns ett motiverat verksamhetsbehov.

Frågan som ofta dyker upp är – gäller förbudet även vid nyanställningar?

Den frågan är inte helt enkel. Det bästa svaret är: Det beror på. Generellt gäller att om det i verksamheten som den arbetssökande ska anställas i finns ett befogat krav, utifrån arbetsgivarens verksamhet, på att de anställda är vaccinerade kan arbetsgivaren ha rätt att ställa kravet. Det vill säga för att kvalificera sig för den utlysta tjänsten ska kandidaten vara vaccinerad.

För privata arbetsgivare råder, till skillnad från vad som gäller för offentliga arbetsgivare, i princip vad man kallar fri anställningsrätt och en privat arbetsgivare kan därför relativt fritt bestämma vilka krav som ska gälla för en viss befattning/anställning. En privat arbetsgivare som vill införa vaccinationskrav för sina nyanställda bör dock, oaktat den fria anställningsrätten, tänka över om vaccinationskravet är ett motiverat skall-krav för verksamheten eller om det mer är ett ”önskemål” att de anställda är vaccinerade.

Denna krönika är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Fylgia.