Innehåll

Resultat nr 5 2021

Förändrad spelplan för korttidsstödet

1 oktober förändrades stödet vid korttidsarbete. Håll koll på de nya reglerna.

Sedan 2014 har det funnits ett system med korttidsstöd i Sverige. 2020 infördes ett permanent och öppet stöd, som komplement till det tidigare systemet. När corona slog till utökades stödet med ett tillfälligt stöd för att hålla det svenska företagandet på fötter och för att anställda inte skulle drabbas för hårt av minskade intäkter. Stödet har haft extra förmånliga villkor.

Nu förändras spelplanen på nytt. Det tillfälliga stödet gäller inte längre och Tillväxtverket gör nya bedömningar enligt lagens krav. Förutsättningarna för det ordinarie stödet för korttidsarbete ser delvis annorlunda ut, skriver myndigheten på webben.

Konsekvensen är att merparten av företagen som haft rätt till stöd under pandemin sedan 1 oktober inte längre är berättigade till korttidsstödet. Orsaken är ändrad subventionsgrad och permitteringsgrad men framför allt att det finns ett karenskrav i den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete.

Karensregeln omfattar företag som fått korttidsstöd för 2020. Tillväxtverket skriver på sin webb att ”företag som har rätt söka stöd vid korttidsarbete enligt den permanenta lagen från och med 1 oktober är de som tidigare inte fått stöd eller som bara haft stöd under 2021.”

Enligt myndigheten finns också andra förutsättningar och regler som skiljer den permanenta lagen från de tillfälliga stöden som funnits under pandemin. (se faktaruta).

Korttidsarbete är ett av de mest omskrivna, uppmärksammade och använda stöden som finns för företagen att ta del av sedan regering och riksdag beslutade om insatser för att hjälpa företagen under coronapandemin. Från våren 2020 då stödet kom på plats fram till oktober 2021 har cirka 100 000 företag beviljats pengar av Tillväxtverket.

Charlotta Marténg

Förutsättningar

Några förutsättningar för att ha rätt till stöd enligt den permanenta lagen (2013:948):

 • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll.

 • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

 • Företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden i stödperioden.

Tillväxtverket listar några av villkoren på sin webb:

 • De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.

 • Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.

 • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.

 • Arbetstagare kan inte få stöd under uppsägningstid.

 • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.

Källa: Tillväxtverket

Söka stöd?

För aktuell information om vad som gäller gå in på www.tillvaxtverket.se.

 1. Gör webbtestet

  Besök tillväxtverket.se och gör webbtestet som ger en första indikation på om du har rätt till stöd.

 2. Ha avtalen på plats

  För att få stöd krävs att det finns stöd för det i centrala och/eller lokala kollektivavtal eller i egna avtal med de anställda.

 3. Revisorsyttrandet

  Är lönesumman högre än 400 000 kr? Då ska du bifoga revisorsyttrande i ansökan. Tänk på att yttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan. Annars riskerar handläggningstiden att fördröjas avsevärt.

 4. Se till att rätt person kan signera ansökan

  Den som signerar ansökan måste ha rätt att representera företaget då Tillväxtverket inte kan hantera underskrift med BankID från flera personer.

  Källa: Tillväxtverket

Avstämning

På Tillväxtverkets webb finns information om hur avstämningen går till och vilka datum som gäller. Avstämningen innebär i korthet att följande uppgifter lämnas in till myndigheten:

 • Lön under korttidsarbete.

 • Ordinarie arbetstid.

 • Arbetstid under korttidsarbete för hela stödperioden.

 • Det går också att uppdatera informationen från ansökan, till exempel om arbetstidsminskningen ändrats eller någon anställd varit frånvarande.