Innehåll

När detta skrivs är Sverige på väg att få en ny regering. En ren S-regering. Utan eget stöd i riksdagen, men där samma riksdag redan beslutat om budgeten för 2022. Valåret!

Detta är i sig inget nytt utan har hänt tidigare i närtid. FAR har ingen uppfattning i politiska frågor. Men vilka är skillnaderna skattemässigt mellan den tidigare regeringens budget och den nu antagna? Inte så stora. Den slutsatsen är viktig i sig. De större frågorna återkommer efter valet.

Som jag ser det är skillnaderna främst tre:

  • Mer pengar till rättsväsendet, främst polisen. Rättssäkerheten ska stärkas. Bra för tilliten.

  • Arbetslinjen värnas i form av ett nytt jobbskatteavdrag. Skattesänkningar främst till dem som arbetar. Dock inga större belopp.

  • Dito för pensionärer som har arbetat merparten av sitt liv. Även det sänder rätt signal ur ett företagarperspektiv.

Frågan som ytterst spräckte S-MP regeringen, sänkningen av bensinskatten med 50 öre från 1 maj 2022 läggs fram i en senare proposition.

Jag kan inte undslippa mig; kanske har den nya statsministern inget emot att regera på oppositionens budget? Återigen har i så fall en opposition banat väg för en regering inför och efter ett val.

Skattemässigt står Sverige i dag starkare än på många år. Skattesystemet är relativt bra och tillväxten god efter pandemin. Globala utmaningar finns givetvis. Det behövs ingen stor skattereform, mindre delreformer blir sannolikt bättre. Skatter står därför inte i fokus i budgeten. Oavsett avsändare.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skatterådgivare FAR