Innehåll

Resultat nr 6 2021

Arbetsrättskrönikan – Återbetalningskrav och korttidsstöd

Återbetalningskraven från Tillväxtverket fortsätter att dimpa ner hos arbetsgivare som ansökt om och preliminärt beviljats korttidsstöd. Tillväxtverket har, enligt uppgift, skickat ut tusentals återkravsbeslut. Inte sällan beror återbetalningskraven på att arbetsgivarens avstämning för stödet kommit in för sent till Tillväxtverket.

Generellt gäller att avstämning ska lämnas in till Tillväxtverket var tredje månad, annars är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka hela det beviljade preliminära stödet för den period avstämningen rör. Det gäller såvida det inte är uppenbart oskäligt att kräva tillbaka stödet.

Kraven för att återbetalningsskyldigheten ska anses uppenbart oskäligt är högt ställda. Omständigheter så som att Tillväxtverkets datasystem legat nere, avstämningen laddats upp och sparats på Tillväxtverkets hemsida men inte signerats genom BankID, den ansvarige varit sjuk i covid-19 vid avstämningstillfället har inte medfört att återbetalningsskyldigheten anses oskälig. Praxis som utvecklats ger ingen tydlig vägledning för vad som skulle kunna utgöra en sådan omständighet som medför att ett återbetalningskrav anses oskäligt i de fall avstämningen inte inkommit i rätt tid.

Konsekvensen – att arbetsgivaren ska betala tillbaka hela det utbetalda korttidsstödet – när arbetsgivaren inkommit en dag sent med avstämningen för den aktuella perioden, har av många ansetts oproportionerligt.

Mot denna bakgrund har riksdagen sagt ja till ändrade regler för avstämning av stöd vid korttidsarbete. Givet de ändrade reglerna om anmälan om avstämning kommer vi sannolikt får se praxis utvecklas ytterligare.

Denna krönika är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Fylgia.