Innehåll

När kan moms debiteras på hyran och hur kan man dra av ingående moms som fastighetsägare? Otydliga gränsdragningar kan leda till kostsamma fel.

Generellt ska den som hyr ut en lokal eller fastighet inte ta ut moms på hyran. En privatperson som hyr ut sin bostad till en annan privatperson kan alltså inte debitera moms, och då inte heller få avdrag för ingående moms på kostnader. Men det finns situationer där till exempel fastighetsägare och hyresgäster kan vara frivilligt skattskyldiga och på så sätt bedriva momspliktig uthyrningsverksamhet. Då gäller det att ha koll på villkoren.

– Förutsättningarna för momspliktig uthyrning är först och främst att hyresgästen i fråga bedriver momspliktig verksamhet i lokalerna. Det säkerställs genom att hyresgästen i hyreskontraktet uppger att man är momspliktig, säger Jan Kleerup, skattejurist på Erlegal och föreläsare på flera av FAR:s utbildningar inom fastigheter.

I många fall är en momspliktig uthyrning också att föredra för hyresvärden.

– Har hyresgästen inte momspliktig verksamhet kan man inte heller ta ut moms på hyran. Då får man inte avdrag på moms för kostnader kopplade till uthyrningen, som till exempel renoveringar. Komplicerat blir det också om hyresvärden har både momspliktiga och icke momspliktiga hyresgäster. Då måste hyresvärden i stället fördela momsen för kostnader som uppstår i samband med fastigheten – och det kan vara en invecklad process.

Det här är något som också kan få konsekvenser för hyresgästen, menar Jan Kleerup.

– Tyvärr leder detta ofta till att hyresvärdar inte vill ha momsfria hyresgäster i sina lokaler. Det gör att bland annat ideella föreningar, som inte betalar moms, får svårt att hitta hyreslokaler centralt, säger Jan Kleerup.

Jan Kleerup har själv många års erfarenhet av skatterådgivning och momsfrågor inom fastighetsbranschen. Enligt honom är systemet för frivillig skattskyldighet komplicerat och många av gränsdragningarna oklara. Och att göra fel kan bli en dyr historia.

– Det kan bli väldiga konsekvenser. Om man gjort fel i flera år kan man behöva betala tillbaka momsen för de åren, plus ett skattetillägg. Handlar det om en ny lokal kan man dessutom bli skyldig att återinföra delar av investeringsmomsen för lokalen, säger han.

Försiktighet och noggrannhet är hans rekommendation för den som ska momsdeklarera frivillig skattskyldighet.

– Man ska veta vad man gör i sin deklaration. I deklarationen kan det också vara bra att skicka med ett underlag för större investeringar som gjorts i fastigheten. Många fallgropar går att undvika om känner till dem på förhand, säger Jan Kleerup.

Anna Widd

3 vanliga fallgropar

 1. Delade lokaler

  Lokalens utformning påverkar hyresvärdens förutsättningar att hyra ut med moms. Om fler aktörer delar på en gemensam ytan, utan rumsindelning, får fastighetsägaren inte ta ut moms för lokalhyran för var och en av hyresgästerna. För att få göra det krävs det att ytan är indelad. Detta gäller dock inte exempelvis coworkingutrymmen.

  – Att betala en medlemsavgift till en aktör för att arbeta på ett gemensamt coworking­utrymme räknas inte som hyra av lokal, utan där anses numera övriga momspliktiga tjänster var det dominerande inslaget och då blir hela ersättningen momspliktig, säger Jan Kleerup.

 2. Byte av hyresgäst från momspliktig till icke-momspliktig

  En annan fallgrop finns i bytet av hyresgäst från momspliktig aktör till en icke momspliktig aktör. Om du renoverar lägenheten i och med bytet får du inte dra av moms på arbetet.

  − Har du däremot ingen ny hyresgäst vid utförande att renoveringen och den tidigare hyresgästen var momspliktig får momsen på arbetet dras av, säger Jan Kleerup.

 3. Lokalen uthyrd i max tre led

  Det gäller också att ha koll på i hur många led lokalen hyrs ut. För att kunna tillämpa den frivilliga skattskyldigheten får lokalen max hyras ut i tre led.

  – Det är bra att ha med sig att det också ur denna aspekt är viktigt att ha koll på uthyrningen och i hur många led som lokalen hyrs ut. Om det i något led hyrs utan moms drabbas fastighetsägaren av detta och blir återbetalningsskyldig för tidigare avdragen moms, poängterar Jan Kleerup.

Hur funkar det?

Frivillig skattskyldighet innebär att du som uthyrare lägger moms på hyran för lokaler som omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. I gengäld får du göra avdrag för den ingående momsen på kostnaderna för uthyrningen av dessa lokaler. Din hyresgäst får enligt mervärdesskattelagens allmänna regler dra av den moms du tar ut på hyran.

För att kunna bli frivilligt skattskyldig ska du vara fastighetsägare, bostadsrättshavare, förstahands- eller andrahandshyresgäst och hyra ut eller på annat sätt upplåta butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler med mera eller hela byggnader till hyresgäst som stadigvarande använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet.

Källa: Skatteverket