Innehåll

Resultat nr 6 2021

Så boostar du hållbarhetsarbetet

Strategiskt hållbarhetsarbete. Något för börsbolag med stora ekonomiska resurser? Nej, även mindre företag kan skapa ringar på vattnet med sitt hållbarhetsarbete. Och det kan vara lättare än vad du kanske tror.

Alla pratar om hållbarhet – men vad innebär det egentligen? Och går det att kombinera ett hållbart företagande och samtidigt skapa affärsnytta? Absolut, menar Therese Svensk och Linnea Eriksson, grundare av Pure Act. Deras affärsidé går ut just på att hjälpa företag att skapa affärsnytta genom ett ansvarsfullt och hållbart företagande.

Enligt årsredovisningslagen ska en del större företag upprätta en hållbarhetsrapport, även kallad hållbarhetsredovisning. För att beröras av kravet måste företaget uppfylla två eller alla tre av följande villkor, under båda de senaste räkenskapsåren:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.

 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.

 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Men även mindre bolag berörs indirekt av de stora bolagens rapporteringskrav.

Therese Svensk och Linnea Eriksson framhåller att anledningen är att de större företagen som är direkt berörda av lagkravet förväntas säkerställa hållbarhet i alla led. Därför påverkas också bolagens underleverantörer som ofta är små och medelstora företag.

− Som mindre företag är det klokt att jobba proaktivt med hållbarhet för att vara beredd på att möta kraven som kan dyka upp i samband med offerter, upphandling eller leverantörsgranskning. Annars riskerar företaget att förlora viktiga kunder och parters, säger Therese Svensk.

Hon rekommenderar att alla små och medelstora företag, går igenom kraven i årsredovisningslagen och försöker rapportera i linje med dem. Det behöver inte bli en rapport på flera sidor utan det viktigaste är att ha funderat på vad ditt företag har för positiv och negativ påverkan på människa, samhälle och miljö. Vilka hållbarhetsaspekter är mest relevanta för ditt företag och vad gör ni för att främja dessa?

Henrik Ahnkron är VD på WeAudit, en revisionsbyrå som tack vare sitt hållbarhetsarbete utsågs till Årets framtidsbyrå 2021 av branschorganisationen FAR. Han menar att ett mindre företag med relativt få anställda faktiskt kan påverka miljön en hel del. WeAudit har tagit hjälp av Pure Act och genomgått deras femstegsprogram för strategiskt hållbarhetsarbete.

− Spontant kan man tycka att vi påverkar miljön väldigt lite. Men det stämmer inte. Vi i vår bransch kan göra stor skillnad. Ta oss till exempel. Säg att vi når ut till 1 500 kunder, och de i sin tur för det vidare till sina kunder, samarbetspartner med flera. Då kan vi börja prata om påverkan, säger han engagerat.

Effekten blir stor när bollen är satt i rullning. Och sådant som att leverantörer kan påverkas genom att inköpare ställer krav, blir rena självklarheteter.

Henrik Ahnkron upplever att det är lättare med de yngre företagarna och menar att det handlar om att ändra attityder.

− Vi använder Climate Hero – en snurra där man kan beräkna sitt avtryck och se vilka frågor som är relevanta att fokusera på och vad som gör skillnad. Det är symbolgrejer som faktiskt spelar roll och att se det så konkret ger en boost i hållbarhetsarbetet, säger han.

Charlotta Marténg

WeAudits tre bästa hållbarhetstips

 1. Ta hjälp! Rätt partner kan hjälpa er förbi den första tröskeln. De kan bidra med sin erfarenhet från liknande företag och ge er en intern utbildning. Sen är det medvind.

 2. Keep it simple! Om du har en liten, okomplex verksamhet kan du snabbt identifiera företagets negativa påverkan, och välja företagets mål. Fokusera på det väsentliga.

 3. Påverka genom andra! Ställ krav på leverantörer, utbilda kunder och inspirera dina anställda. Alla måste bidra om vi ska göra tillräcklig skillnad.

5 steg till ett strategiskt hållbarhetsarbete

 • Prioritera – Analysera vilka hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för ditt företag. Utgå från FN:s 17 globala mål och välj ut 3-6 mål som blir vägledande i ert fortsatta arbete.

 • Planera – Sätt mål på kort och lång sikt. De långsiktiga målen bör vara direkt kopplade till de hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för ditt företag, era så kallade väsentlighetsområden.

 • Engagera – Medarbetarna! De är nyckeln till hållbart företagande. Utan dem är det svårt att skapa verklig förändring.

 • Rapportera – Var transparent med ert arbete och rapportera både er positiva och negativa påverkan.

 • Utvärdera – Hållbarhetsarbetet är ett kontinuerligt arbete som ska genomsyra hela er verksamhet så se till att följa upp och utvärdera arbetet med jämna mellanrum.