1 §Lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 13 november 1989.

2 §har upphävts genom förordning (2019:1202).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1989:901

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2019:1202

Denna förordning träder i kraft vid utgången av 2019.