Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 § permutationslagen (1972:205) enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Permutationsärenden avseende
 en stiftelse

7

 2–29 stiftelser

8

 fler än 29 stiftelser

9

Övriga ärenden

7