Innehåll

Förordning (1993:64) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko skall träda i kraft den 1 mars 1993 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1993 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 18 december 1992.