Innehåll

Förordning (1999:1218) om skatt på avfall

(senast ändrad genom SFS 2003:1012)

1 §Skatteverket får meddela föreskrifter om vägning som avses i 5 § lagen (1999:673) om skatt på avfall.

Förordning (2003:1012).