Innehåll

Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

(senast ändrad genom SFS 2006:1536)

Bemyndiganden

1 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. motparter och utländska stater som avses i 1 kap. 2 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

 2. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

 3. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

 4. låntagare som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

 5. vilka utländska stater och centralbanker respektive utländska kommuner och därmed jämförliga samfälligheter som avses i 3 kap. 2 § första stycket 4 respektive 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka utländska stater som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 2 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka internationella utvecklingsbanker som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer samt om tillgångar som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6 och andra stycket 6 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

 6. hur värderingen av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,

 7. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,

 8. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

 9. hur registret skall föras enligt 3 kap. 10 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

 10. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap. 12 och 13 §§ lagen om utgivning av säkerställda obligationer, och

 11. vilka uppgifter en ansökan enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall innehålla och vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen.

Förordning (2006:1536)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...