1 §För Skatteverkets handläggning av en ansökan om registrering enligt 16 kap. 2 § äktenskapsbalken tas en avgift om 275 kronor ut. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

2 §När Skatteverket har registrerat en handling, ska handlingen förses med ett bevis om registreringen och därefter återlämnas till ingivaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:976

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.