Prop. 2000/01:11 Utfärdande och återkallelse av F-skattsedel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att brister i redovisning och betalning av utländska skatter och avgifter motsvarande de skatter och avgifter som betalas enligt skattebetalningslagen också skall beaktas vid en ansökan om F-skattsedel och vid återkallelse av sådan skattsedel.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.