Prop. 2002/03:92

Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I början av 1990-talet ombildades stadshypoteksinstitutionen. Det hade sin bakgrund i avregleringen av den svenska kreditmarknaden som medförde ett behov av en förändrad struktur. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa (Stadshypotekskassan) fusionerades då med landets stadshypoteksföreningar och tillgångarna i den gemensamma rörelsen överfördes till det nybildade Stadshypotek AB. Stadshypotekskassans kvarvarande uppgift var främst att avveckla utestående låneskulder. Efter att den sista låneskulden återbetalats under hösten 2002 begärde Stadshypotekskassan att regeringen skulle fatta beslut om dess likvidation. Den 6 februari 2003 beslutade regeringen om likvidation av Stadshypotekskassan och förordnade samtidigt om förfarandet vid likvidationen.

Propositionen behandlar frågorna om användningen av överskottet i likvidationen samt upphävande och ändringar av lagar fr.o.m. 1 januari 2004 med anledning av likvidationen.

Vid sidan om frågor relaterade till likvidationen av Stadshypotekskassan behandlas även frågan om följdändringar i några lagar till följd av ändrade paragrafnumreringar i 9 kap. regeringsformen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...