Prop. 2003/04:91 Vissa premiepensionsfrågor

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, i allt väsentligt i de delar som rör premiepension.

Regeringen föreslår att premiepension skall kunna utbetalas redan från och med den månad då ansökan kom in till försäkringskassan. Vissa justeringar föreslås av reglerna för premiepensionssparares övergång till traditionell livförsäkring. I propositionen föreslås också en begränsning av de situationer när Premiepensionsmyndigheten (PPM) skall återkräva premiepension. Reglerna om vissa finansiella flöden inom premiepensionssystemet vid ändrad pensionsrätt föreslås bli upphävda.

Regeringen föreslår vidare en ändring som avser inte bara premiepensionen utan hela ålderspensionen. Pensionssparare skall utan tidsbegränsning kunna återkalla eller minska sitt pensionsuttag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2004 utom vad avser utbetalning av premiepension och fristen för ändring av pensionsuttag. Ändringarna i de delarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. Vissa övergångsbestämmelser föreslås för åtgärderna på grund av felaktig utbetalning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...