Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att stämpelskatt skall kunna tas ut i samband med att ansökan om företagsinteckning beviljas och att reglerna skall ges retroaktiv tillämpning fr.o.m. den 5 mars 2004.