Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att betalningstiden för när trängselskatt senast skall vara betald ändras från senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt till senast den fjortonde dagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2006.