Innehåll

Sammanfattning

Propositionen innehåller förslag till ändrade och nya anslag för budgetåret 2009. Bland annat föreslås 7.000.000.000 kronor i ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting och 10.086.000.000 kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.