Prop. 2013/14:2 Höständringsbudget för 2013

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2013.