Skattenytt nr 6 2005 s. 385

EG-domstolens domar

B Direktiv

B1 Direktivet om indirekt skatt på kapitalanskaffning

I direktiv 69/335/EEG om indirekt skatt på kapitalanskaffning regleras på vilket sätt medlemsländerna får beskatta bolagsbildningar, höjningar av aktiekapital och liknande. I Sverige beskattas inte denna typ av transaktioner men skatteformen finns i en del andra medlemsländer. I mål C-415/02 Kommissionen mot Belgien fälldes Belgien för fördragsbrott p.g.a. att landet i strid med artikel 11 i direktivet tagit ut stämpelskatt i form av dels en börstransaktionsskatt vid nyteckning av vissa värdepapper etc., dels en skatt på utställande av vissa värdepapper.

Kristina Ståhl