Innehåll

Skattenytt nr 11 2006 s. 678

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap. Iustus Förlag, 2006, 246 s.

Rätt arv är främst avsedd att vara en lärobok i successionsrätt. Boken har emellertid också stort värde för alla med ett yrkesmässigt eller privat intresse av successionsrättsliga frågor. Författarna redogör grundligt för på området tillämpligt regelverk; svenska regler och internationellt privaträttsliga regler rörande arv och testamente. Utöver detta diskuteras frågor som kan aktualiseras vid arvskifte.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Bostadsrätt – Ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna. Björn Lundén Information, 2006, 11 upplagan, 393 s.

I denna bok beskriver författarna de regler som gäller för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. Boken är skriven som en praktisk handbok dels från föreningens perspektiv, dels från bostadsrättsinnehavarens perspektiv.

Rabe, Gunnar, EU-Skatt – Direkt beskattning. Skatteförlaget, 2006, 1217 s.

I boken har författaren samlat EG-rättsligt material på svenska. Bland annat återfinns rättsfall från EG-domstolen på området direkt beskattning (både avgjorda och pågående mål), konsoliderade direktiv, utdrag ur fördragen, meddelanden, statsstödsmaterial samt material om CCCTB och Home State Taxation.

Revision – En praktisk beskrivning. FAR Förlag, 2 upplagan, 2006, 171 s.

Boken syftar till att ge praktisk vägledning genom att på ett överskådligt sätt redogöra för vad revision är och hur revisorer arbetar. De regler som styr revisionen och revisorns arbete beskrivs här på ett utförligt sätt. Boken avslutas med övningsexempel och diskussionsfrågor.

The Swedish Companies Act 2005 – in translation. Norstedts Juridik, 2006, 301 s.

Den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, har i denna bok utkommit i engelsk översättning. Aktiebolagslagen är översatt av Translegal AB och utgör ett särtryck från lösbladsverket Swedish Commercial Legislation.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...