Skattenytt nr 6 2006 s. 369

EG-domstolens domar

B Direktiv

B1 Direktivet om indirekt skatt på kapitalanskaffning

I direktiv 69/335/EEG om indirekt skatt på kapitalanskaffning regleras på vilket sätt medlemsländerna får beskatta bolagsbildningar, höjningar av aktiekapital och liknande. I Sverige beskattas inte den typen av transaktioner men skatteformen finns i en del andra medlemsländer. I mål C-22/03 Optiver fann EG-domstolen att en skatt som uttogs av värdepappersinstitut utifrån den bruttovinst som dessa genererade inte var en sådan skatt som omfattas av direktivet. Domstolen framhöll att skatten inte togs ut p.g.a. sådana specifika transaktioner som nämns i direktivet utan p.g.a. värdepappersinstitutens verksamhet i allmänhet. Skatten framstod därför enligt domstolen mer som en direkt skatt på inkomst. Däremot förklarade domstolen i mål C-165/03 Längst att avgifter som togs ut av en offentligt anställd notarie för att bestyrka transaktioner som omfattas av kapitalanskaffningsdirektivet under vissa förutsättningar utgjorde en skatt eller avgift i den mening som avses i direktivet.

B2 Direktivet om likabehandling av kvinnor och män

EG-domstolen har i mål C-207/04 Vergani funnit en nationell skattebestämmelse oförenlig med direktiv 76/207/EEG om likabehandling av kvinnor och män. Enligt den aktuella bestämmelsen medgavs en skattelättnad vid beskattningen av avgångsvederlag som utbetalades vid frivillig uppsägning, under förutsättning att arbetstagaren uppnått en viss ålder. Den åldersgräns som tillämpades var därvid olika för kvinnor och män (50 år för kvinnor och 55 år för män). En förklaring till denna skillnad var att även den allmänna åldersgräns för pensionering som tillämpades i landet var olika för kvinnor och män, på så sätt att kvinnor hade rätt att gå i pension vid 55 och män vid 60 års ålder. En sådan skillnad i pensionsålder är tillåten enligt artikel 7 i likabehandlingsdirektivet. Däremot finns inga bestämmelser i direktivet som uttryckligen rör beskattning.

EG-domstolen prövade först om den aktuella skatteregeln kom i konflikt med artikel 141 i EG-fördraget, där principen om lika lön för lika arbete slås fast. Domstolen konstaterade dock att begreppet lön i denna bestämmelse inte omfattar en skattelättnad, eftersom denna inte erhålls från arbetsgivaren. Därefter prövades skatteförmånen mot artikel 5.1 i direktiv 76/207/EEG. Där stipuleras att tillämpningen av likabehandlingsprincipen i fråga om arbetsvillkor, inklusive villkor för att ett anställningsförhållande skall upphöra, innebär att kvinnor och män skall vara garanterade samma villkor utan diskriminering p.g.a. kön. Denna artikel var enligt domstolen tillämplig även på den aktuella skattebestämmelsen. Däremot var inte det ovannämnda undantaget för pensionsålder i artikel 7 tillämpligt, eftersom detta undantag endast gäller för bestämmelser om pension och andra förmåner inom ramen för systemet för social trygghet. Då det enligt de prövade skattereglerna gjordes skillnad mellan olika arbetstagare p.g.a. deras kön fann domstolen att reglerna var oförenliga med direktivet.

Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...