Innehåll

SkatteNytt nr 1-2 2007 s. 79

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Lundén, Björn, Redovisning i bostadsrättsföreningar. Björn Lundén Information AB, 2006, 263 s.

Redovisning i bostadsrätt är en praktisk handbok för dem som sköter redovisningen eller är revisor i en bostadsrättsförening. I boken behandlas både den löpande redovisningen och hur man upprättar en årsredovisning. Vidare innehåller boken bl.a. ett stort antal exempel på hur olika affärshändelser skall konteras.

Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet. Iustus Förlag, 9 upplagan, 2006, 108 s.

I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägans åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter avseende pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga har hänsyn tagits till ny lagstiftning, rättspraxis, litteratur och till utvecklingen på kreditmarknaden och inom formulärrätten de senaste åren.

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Latin American Tax Handbook 2006. IBFD, 2006, 270 s.

Denna praktiska handbok på engelska innehåller lättillgängliga beskrivningar av skattesystemen i 17 sydamerikanska länder och jurisdiktioner. I boken beskrivs skatteregler för juridiska och fysiska personer samt regler om socialförsäkringsavgifter. Boken kommer årligen att komma ut i en ny upplaga.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S., Skatterett – spørsmål og svar. Gylendal Norsk Forlag, 6 upplagan, 2006, 370 s.

I denna norska bok återfinns ett stort antal praktiska och verklighetsnära övningsuppgifter och exempel inom de flesta skatterättsliga områdena. Förslag till lösningar redovisas också i boken. Lösningarna är baserade på rättsläget efter den omfattande skattereform som genomfördes i Norge åren 2004-2006.

Folkvord, Benn, Skatt ved fusjon og fisjon. Gylendal Norsk Forlag, 2006, 482 s.

Den grundläggande och mest centrala problemställningen i denna bok är huruvida fusioner och fissioner av norska aksjeselskap kan genomföras utan skatterättsliga konsekvenser. Framställningen omfattar bl.a. diskussioner om kraven på skattemässig kontinuitet på både bolags- och aktieägarnivå, om legalitetskravet samt om bolags- och redovisningsrättsliga regler. Boken är baserad på författarens doktorsavhandling.

Aage Skar, Arvid (red.), Norsk skatteavtalerett. Gylendal Norsk Forlag, 2006, 949 s.

Norge har ingått skatteavtal med drygt 80 stater. I denna bok ges en grundlig analys av de viktigaste bestämmelserna i de norska skatteavtalen. De flesta skatteavtalen är baserade på OECD: s Modellavtal om beskattning av inkomst och kapital och analysen tar således sin utgångspunkt i dess regler och tillhörande kommentarer.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...