Innehåll

SkatteNytt nr 12 2008 s. 799

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Broberg, Anette, Nya redovisningsregler för aktiebolag. Björn Lundén Information, 2 upplagan, 2008, 185 sidor.

I boken beskrivs de förenklade redovisningsregler som får tillämpas för första gången på räkenskapsår som avslutas den 31 december 2008. Fokus ligger på de viktigaste förändringarna i regelsystemet, t.ex. förenklade avskrivningsregler.

Broberg, Anette & Stuart Bouvin, Cecilia, Bokföring & förenklat årsbokslut – enskild firma. Björn Lundén Information, 2 upplagan, 381 sidor.

Detta är en praktisk handbok om hur enskilda näringsidkare löpande skall bokföra sina affärshändelser och hur ett förenklat årsbokslut upprättas. Boken innehåller många exempel på kontering i bokföringen och värdering av olika bokslutsposter.

Carlsson, Pål, Soloföretag. Björn Lundén Information, 2008, 135 sidor.

Boken är avsedd att vara en översiktlig, praktisk handbok om skatterättsliga och ekonomiska frågor som uppstår i enmansföretag.

Dam, Henrik m.fl., Skatteret – Almen del. Magnus Informatik, 9 upplagan, 2008, 792 sidor.

I denna bok ges en introduktion till och översikt över det danska skattesystemets centrala delar, dvs. de grundläggande reglerna för individ- och företagsbeskattning.

Dam, Henrik m.fl., Skatteret – Speciel del. Magnus Informatik, 8 upplagan, 2008, 676 sidor.

I boken lyfts ett antal specifika delar av det danska skattesystemet fram och behandlas i detalj, bl.a. reglerna för skatterättsligt hemvist och regelsystemet för undanröjande av internationell dubbelbeskattning.

Lang, Michael m.fl. (red.), Introduction to European Tax Law: Direct Taxation. Spiramus, 2008, 186 sidor.

Denna bok är avsedd som en introduktion till EG-rättens inverkan på den direkta beskattningens område.

Sacchetto, Claudio & Barassi, Marco (red.), Introduction to Comparative Tax Law. Rubbettino Università, 2008, 165 sidor.

Boken baseras på de rapporter som presenterades under ett seminarium vid universitetet i Bergamo den 4 maj 2007. Seminariet behandlade komparativ skatterätt och dess metod.

Vanhaute, Patrick A.A., Belgium in International Tax Planning. IBFD, 2 upplagan, 2008, 462 sidor.

Till följd av ändringar i den belgiska lagstiftningen har landet blivit alltmer intressant för internationell skatteplanering. I den andra upplagan av denna bok behandlas på ett systematiskt sätt olika möjligheter för skatteplanering som finns i Belgien. I centrum står den senaste utvecklingen på området.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...