Innehåll

Skattenytt nr 12 2009 s. 825

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Bakker, Anuschka & Obuoforibo, Belema, Transfer Pricing and Customs Valuation. IBFD, 2009, 662 sidor.

Både vid internprissättning och vid tullvärdering finns standarder för att bestämma internationella transaktioners armlängdspris. WTO:s konvention för tullvärdering och OECD:s riktlinjer för internprissättning skiljer sig emellertid från varandra. I boken undersöks och diskuteras förhållandet mellan dessa regelverk.

Broberg, Anette & Svensson, Ulf, Byte av företagsform – skatt och redovisning. Björn Lundén Information, 8 upplagan, 2009, 244 sidor.

I denna bok ges en praktiskt inriktad genomgång av de skatterättsliga regler som gäller vid företagsombildning.

Heinestam, Bengt, Fusioner & fissioner. Praktisk handbok för aktiebolag. Björn Lundén Information, 7 upplagan, 2009, 283 sidor.

Boken ger en översikt av de regler som gäller vid genomförandet av fusioner och fissioner.

Helminen, Marjaana, EU Tax Law. Direct Taxation. IBFD, 2009, 406 sidor.

Här behandlas den EG-rätt som är av betydelse för direkt beskattning. Boken är upplagd enligt följande. Först ges en översikt av EG-rättens grundläggande principer och begrepp och de relevanta artiklarna i EG-fördraget, vilka sedan analyseras i ljuset av den del av EG-domstolens praxis som har avsett direkta skatter. Vidare diskuteras de EG-direktiv som gäller på området, liksom rekommendationer och annan ”soft law”. Vissa specifika frågor tillägnas egna kapitel, exempelvis den skattemässiga behandlingen av de olika EG-rättsliga företagsformerna och bolagsbeskattningens framtid.

Miller, Angharad & Oats, Lynne, Principles of International Taxation. Tottel Publishing, 2 upplagan, 2009, 507 sidor.

Detta är en lärobok i internationell skatterätt, som med utgångspunkt i det brittiska rättssystemet redogör för de principer som gäller på området. Ämnen som behandlas är bl.a. internationell dubbelbeskattning, internprissättning, skatteparadis, internationella organisationer på skatteområdet, tolkning av skatteavtal och e-handel.

IBFD, EU VAT Compass 2009/2010. IBFD, 2009, 560 sidor.

Här ges en översikt av EU:s mervärdesskattesystem. Boken innehåller mervärdesskattedirektivet, en översikt av och utdrag ur både EG-domstolens hittillsvarande praxis på området och ännu ej avgjorda rättsfall.

IBFD, IBFD International Tax Glossary. IBFD, 6 upplagan, 2009, 550 sidor.

Ny upplaga av IBFD:s internationella skatteordlista.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...