Innehåll

Skattenytt nr 3 2009 s. 79

Förord

Den 18 till 20 augusti 2008 höll stiftelsen TOR/Skattenytt sin återkommande forskarkonferens. Denna gång hölls konferensen på den sedan länge etablerade utbildnings- och konferensanläggningen Johannesbergs slott, strax sydost om Uppsala, mitt i det uppländska odlingslandskapet. Deltagarna bestod av i det närmaste samtliga aktiva forskare i skatterätt i Sverige, vilket innebar nästan femtio deltagare.

Detta år var det Uppsala universitets tur att arrangera forskarkonferensen, och jag hade förmånen att få leda planeringen och genomförandet av konferensen. Ämnet för konferensen var kapitalinkomstbeskattning samt moms och finansiella tjänster. Konferensen bestod av förberedda anföranden samt grupp- och plenidiskussioner.

I detta nummer har Skattenytt privilegiet att publicera flertalet av de anföranden som hölls vid konferensen.

Två av anförandena var baserade på bidrag som tidigare publicerats i Skatte-nytt, nämligen professor emeritus Leif Muténs uppsats Kapitalinkomstbeskattning- under 50 år, i Skattenytt 50 år 1951–2000, Uppsala, 2001, s. 28–41, och professor Peter Melz uppsats När föreligger utdelning skatterättsligt?, Skattenytt, 2008, s. 225–236.

Kapitalinkomstbeskattning är onekligen ett ämne i tiden. Både den kraftiga börs-uppgången under de senaste åren och den betydande nedgång som ägt rum under hösten 2008, borde var god grogrund för både ifrågasättande och förändringar av det gällande beskattningssystemet. Det är min förhoppning att några av de frön som sattes på Johannesbergskonferensen, och som i artikelform publiceras i detta nummer, skall bidra till den skatterättsliga diskussionen inom området.

Mattias Dahlberg

Redaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...