Innehåll

Skattenytt nr 6 2009 s. 432

Rättsfallsregister 2008 års rättsfall

Regeringsrätten

RÅ 2008 ref. 1 362

RÅ 2008 ref. 3 326, 380

RÅ 2008 ref. 5 348

RÅ 2008 ref. 8 340

RÅ 2008 ref. 11 353

RÅ 2008 ref. 14 347

RÅ 2008 ref. 16 352

RÅ 2008 ref. 19 330

RÅ 2008 ref. 20 320

RÅ 2008 ref. 22 324

RÅ 2008 ref. 24 353

RÅ 2008 ref. 25 329

RÅ 2008 ref. 30 331, 355

RÅ 2008 ref. 31 323

RÅ 2008 ref. 37 373

RÅ 2008 ref. 40 392

RÅ 2008 ref. 41 337, 356, 377

RÅ 2008 ref. 42 392

RÅ 2008 ref. 44 354

RÅ 2008 ref. 46 327

RÅ 2008 ref. 47 373

RÅ 2008 ref. 51 366

RÅ 2008 ref. 52 344

RÅ 2008 ref. 53 373

RÅ 2008 ref. 54 389

RÅ 2008 ref. 56 352

RÅ 2008 ref. 57 328

RÅ 2008 ref. 58 334

RÅ 2008 ref. 60 319

RÅ 2008 ref. 61 363

RÅ 2008 ref. 65 329, 348

RÅ 2008 ref. 66 322, 358

RÅ 2008 ref. 67 332

RÅ 2008 ref. 69 340

RÅ 2008 ref. 72 363, 381

RÅ 2008 ref. 73 364

RÅ 2008 ref. 74 350

RÅ 2008 ref. 75 374

RÅ 2008 ref. 77 379

RÅ 2008 ref. 84 345

RÅ 2008 ref. 86 318

RÅ 2008 ref. 87 325

RÅ 2008 not. 1 382

RÅ 2008 not. 2 370

RÅ 2008 not. 10 375

RÅ 2008 not. 19 383

RÅ 2008 not. 20 370

RÅ 2008 not. 21 368

RÅ 2008 not. 22 354

RÅ 2008 not. 25 378

RÅ 2008 not. 27 368

RÅ 2008 not. 31 321

RÅ 2008 not. 32 325

RÅ 2008 not. 34 370

RÅ 2008 not. 40 377, 387

RÅ 2008 not. 43 371, 378

RÅ 2008 not. 44 371

RÅ 2008 not. 45 319

RÅ 2008 not. 48 385

RÅ 2008 not. 52 372

RÅ 2008 not. 54 371

RÅ 2008 not. 58 369

RÅ 2008 not. 59 353

RÅ 2008 not. 60 369

RÅ 2008 not. 61 354

RÅ 2008 not. 66 393

RÅ 2008 not. 67 369

RÅ 2008 not. 68 372

RÅ 2008 not. 70 353

RÅ 2008 not. 71 353

RÅ 2008 not. 75 376

RÅ 2008 not. 76 386

RÅ 2008 not. 77 384

RÅ 2008 not. 84 342

RÅ 2008 not. 92 369

RÅ 2008 not. 94 327, 359

RÅ 2008 not. 97 370

RÅ 2008 not. 108 376

RÅ 2008 not. 113 338, 356

RÅ 2008 not. 118 365

RÅ 2008 not. 120 378

RÅ 2008 not. 124 376

RÅ 2008 not. 131 347

RÅ 2008 not. 141 390

RÅ 2008 not. 142 333, 378

RÅ 2008 not. 145 365

RÅ 2008 not. 148 336

RÅ 2008 not. 149 378

RÅ 2008 not. 152 387

RÅ 2008 not. 162 361

RÅ 2008 not. 166 352

RÅ 2008 not. 168 394

RÅ 2008 not. 169 359

RÅ 2008 not. 170 362

RÅ 2008 not. 176 386

Målnr 3754-06 317

EG-domstolen

C-167/05 423

C-201/05 401

C-442/05 408

C-462/05 408

C-132/06 420

C-194/06 403

C-256/06 402

C-271/06 420

C-284/06 406

C-293/06 396

C-309/06 409

C-360/06 400

C-414/06 397

C-425/06 421

C-437/06 409

C-458/06 423

C-484/06 410

C-527/06 402

C-11/07 403

C-25/07 416

C-27/07 406

C-43/07 403

C-48/07 407

C-95/07 416

C-98/07 417

C-105/07 395

C-124/07 411

C-157/07 398

C-162/07 412

C-174/07 420

C-226/07 424

C-231/07 412

C-232/07 412

C-253/07 413

C-282/07 401

C-285/07 407

C-288/07 414

C-291/07 415

C-330/07 404

C-371/07 418

C-392/07 407

C-407/07 415

C-414/07 419

C-418/07 399

C-488/07 419

C-517/07 424

C-18/08 404

EFTA-domstolen

E-7/07 426

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...