Skattenytt nr 1-2 2010 s. 45

Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning

Under denna rubrik presenteras ett urval av nyheter som rör OECD:s arbete. Synpunkter på urvalet tas gärna emot (Maria Hilling, IEI, Linköpings universitet, 581 83 Linköping, e-post: maria.hilling@liu.se).

Statistik över ömsesidiga överenskommelser från OECD:s medlemsstater – Hur aktiv är behörig myndighet i Sverige?

Enligt artikel 25.1–2 OECD:s modellavtal kan så kallade ömsesidiga överenskommelser i enskilda fall träffas mellan de båda avtalsslutande staternas behöriga myndigheter. Syftet är att lösa bekräftade eller befarade fall av dubbelbeskattning. Den skattskyldige har möjlighet att vända sig till behörig myndighet, i Sverige Finansdepartementet eller Skatteverkets huvudkontor, som därefter söker lösa frågan. Detta sker vanligen genom förhandlingar mellan de båda staternas behöriga myndigheter. Den skattskyldige är dock inte garanterad någon lösning. Samtliga svenska skatteavtal innehåller någon form av motsvarighet till artikel 25.1–2.

I syfte att bland annat öka transparensen i fråga om ömsesidiga överenskommelser presenterar OECD på sin hemsida årligt sammanställd statistik från medlemsländerna och i slutet av september i år publicerades statistiken för år 2007. Bland uppgifterna finns exempelvis statistik över antalet öppna ärenden, dvs. pågående förfaranden, samt genomsnittlig tidsperiod mellan att ett förfarande initieras och att det slutförs. Statistiken visar att det totala antalet öppna fall ökade med 13 procent från år 2006 till år 2007. Den genomsnittliga tiden för en procedurs genomförande var 19 månader, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med år 2006.

När det gäller OECD-stater med flest öppna fall hamnar Sverige på nionde plats med 100 ärenden i slutet av år 2007. Listan toppas av Tyskland med 526 ärenden och därefter följer USA med 500 och Frankrike med 233. När det däremot gäller antalet avslutade ärenden hamnar Sverige på en femte plats med 62 ärenden år 2007. Här toppas listan av USA med 187 avslutade ärenden, Tyskland med 136 och Frankrike med 121. Därefter följer Kanada med 65 avslutade ärenden och Sverige med 62. Detta innebär att Sverige måste anses ha en hög placering i båda avseenden i jämförelse med många av OECD:s medlemsstater. Även om Sverige har många öppna ärenden, så bör det noteras att antalet avslutade ärenden också är stort. Statistiken indikerar därför att vi har en aktiv behörig myndighet i Sverige, vilket är positivt med hänsyn till de skattskyldigas möjlighet till skydd mot dubbelbeskattning.

Ann-Sophie Sallander är doktorand i skatterätt vid Rättsvetenskapliga sektionen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...