Innehåll

Skattenytt nr 1-2 2010 s. 47

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Det är formellt inget nytt fördrag, utan innehåller ”bara” ändringar i EU-fördraget och EG-fördraget. Det senare byter namn till Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF-fördraget).

Huvudprincipen att medlemsstaterna själva beslutar om skatter ändras inte. De skatteförslag som ändå tas av EU beslutas också i fortsättningen bara av ministerrådet och med enhällighet. EU-parlamentet ska som tidigare bara höras.

En av de väsentligare ändringarna i Lissabonfördraget är att Europeiska Gemenskapen (EG) försvinner och ersätts av Europeiska Unionen, som dessutom blir en juridisk person. Den hittillsvarande tre-pelarstrukturen tas således bort. Det får i sin tur till effekt att EG-domstolen byter namn till EU-domstolen, EG-rätt blir EU-rätt m.m. Förstainstansrätten byter namn till Tribunalen.

På skatteområdet är nyheterna i Lissabonfördraget få och dessutom sannolikt av mindre betydelse. Däremot har redan EG-fördraget fått stor betydelse också för våra svenska skatter, en betydelse som kan förväntas öka allt eftersom EU-kommissionen intensifierar sitt arbete att upprätthålla den inre marknadens grundprinciper om så fri konkurrens som möjligt. Därför finns det alla skäl att gå igenom vad Lissabonfördraget betyder för skatterna. En sådan artikel kommer i nästa nummer av SkatteNytt och behandlar då betydelsen av de inledande artiklarna, reglerna om fri rörlighet för varor, tjänster, arbete och kapital, statsstödsreglerna, reglerna om hur skattebeslut från EU kan och ska fattas samt också avskaffandet av artikel 293. Vi beskriver också skillnaderna mellan EG-fördraget och EUF-fördraget.

Martin Berglund, Mattias Dahlberg, Jérôme Törner Monsenego, Ulrika Gustafsson Myslinski, Gunnar Rabe, Mikaela Sonnerby, Bertil Wiman, alla verksamma vid Uppsala Universitet och knutna till Stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...