Innehåll

Skattenytt nr 9 2010 s. 673

Kommentar till Niclas Virin

Niclas Virin har under lång tid argumenterat för ett borttagande av bolagsskatten. Om vi inte hade det statsfinansiella läget att tänka på skulle det naturligtvis kunna vara ett alternativ för att minska den rekordhöga ägarskatten (bolagsskatt + kapitalskatt) i Sverige.

Även om ägarskatten inte skulle höjas i det läget (vilket är osannolikt) skulle orättvisan mellan svenska och utländska ägare bestå. Det är nämligen inte så – som Niclas Virin antyder – att jag vill införa ”skyddstullar” för svenskt kapital. Verkligheten är ju den motsatta dvs. att flertalet utländska ägare – och många svenska institutioner – har 0 % i ägarskatt medan svenska privatpersoner i normalfallet har 30 % i skatt. Detta är förmodligen huvudorsaken till att det svenska hushållsägandet på börsen gått från drygt 60 % till drygt 10 % på 50 år.

Jag vill ha mer – och inte mindre – direktägande på börsen eftersom jag tror att privata ägare utgör en starkare motvikt mot företagsledningar och styrelser än institutioner. Vi hade nog haft färre skandaler i delar av näringslivet om det privata ägandet varit större.

Det andra stora problemet med Virins förslag är hur skattebaser fungerar. Varu- och tjänsteproducerande bolag finns i ett land av skäl som inte har så mycket med skatter att göra. Finansiella bolag däremot är ytterst flyttbelägna och jag argumenterade också i min artikel för en kraftig bolagsskattesänkning på denna typ av verksamhet. Den skulle säkert bli minst självfinansierande dessutom.

Ägarkollektivet är också en ganska flyktig skattebas. En högre ägarskatt som med stor säkerhet skulle kompensera hela eller delar av en stor bolagsskattesänkning skulle kunna kraftigt reducera skattebasen. Det är oändligt mycket enklare för en privatperson att flytta utomlands än vad det är för ett bolag (exkl. finansiella sådana) med all personal och ibland utrustning m.m.

Därför vidhåller jag min uppfattning att den svenska bolagsskatten (om inte andra EU-länder kraftigt sänker sina bolagsskatter) är OK sånär som på flyttbenägna finansiella bolag. Däremot är jag djupt orolig över att den privata ägarskatten på 30 % (OECD-snittet är 17 %) successivt kommer att fortsätta minska det privata ägandet på börsen och därmed ytterligare försvaga ägarrollen gentemot företagsledningarna. Dessutom riskerar vi att få en allt större utflyttning av privatpersoner till lågskatteländer, vilket inte bara minskar skattebasen i Sverige utan även satsningen på nya affärsidéer och nya företag. Effekten av ett återinförande av förmögenhetsskatten vågar jag inte ens tänka på.

Rune Andersson Ordförande Mellby Gård AB

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...