Innehåll

Skattenytt nr 3 2012 s. 127

Konferens för skatterättslärare

Den 14 och 15 november hösten 2011 hölls en konferens för svenska skatterättslärare i Göteborg. Initiativet hade tagits av skatterättsprofessorerna Åsa Gunnarsson och Robert Påhlsson och konferensen finansierades av TOR/Skattenytts stiftelse och Johan och Jakob Söderbergs stiftelse. Inbjudna och representerade på konferensen var skatterättslärare från juristprogrammen vid Göteborgs, Lunds, Stockholms, Uppsalas, Umeås och Örebros universitet, från de affärsjuridiska programmen i Jönköping och Linköping samt från Ekonomihögskolan i Lund, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Däremot fanns ingen representation från de universitet och högskolor där skatterätten har en mer undanskymd roll, huvudsakligen som stödämne inom ekonomprogrammen. Konferensen hölls i en trivsam ”urgöteborgsk” miljö i ett till hotell ombyggt porterbryggeri med anor från tidigt 1800-tal. Hotellet var beläget nära den plats där ursprunget till det moderna Göteborg, den medeltida fästningen Gamla Älvsborg, en gång hade stått.

Uppläggningen av konferensen var den att större delen av måndagen den 14 upptogs av lärosätesvisa presentationer av den undervisning som erbjöds vid respektive lärosäte.

Under eftermiddagen höll konferensens speciellt inbjudne gäst, professor Jan Pedersen från Århus universitet, ett uppskattat föredrag där han beskrev det danska utbudet av skatterättslig utbildning med fokus på juristprogrammen och de danska affärsjuridiska programmen (cand. merc. jur.). Vi fick också en uppfattning om hur många studenter som läste vid de olika lärosäten som ger skatterättslig utbildning i Danmark.

Den första konferensdagen avslutades med att professor Åsa Gunnarsson höll en genomgång av den skatterättsliga forskning som bedrivs vid de svenska lärosätena. Föredraget innehöll ingen traditionell inventering av pågående forskningsprojekt, utan fokuserade på olika karakteristika för dagens svenska skatterättsliga forskning. Några särdrag som framhölls vara forskningen kring allmänna skatterättsliga principer, andra forskningsområden än inkomstskatt samt förekomsten av starka forskningsmiljöer inom olika skatterättsliga delområden. Professorerna Mattias Dahlberg och Eleonor Kristoffersson fick möjlighet att presentera de forskningsprojekt som erhållit stöd av Riksbankens jubileumsfond och FAS. Det forskningsprojekt vid Uppsala universitet som leds av prof. Dahlberg har titeln ”Dividing the tax base in a globalized world” medan prof. Kristofferssons projekt vid Örebro universitet behandlar offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen.

Dagen avslutades med en trevlig middag på hotellet.

Under förmiddagen den 15 november arbetade konferensdeltagarna i mindre grupper, för att sedan redovisa sina resultat gemensamt. Bland de frågor som gemensamt inventerades var hur mycket skatterätt en student kunde läsa vid respektive lärosäte. Utfallet varierade från mindre än en termin till upp till ca 3,75 terminer. Andelen indirekt beskattning av undervisningen var vid de flesta lärosäten mycket liten. Antalet undervisningstimmar på grundkurserna varierade mellan 42 till 80, även om en betydande osäkerhet rådde hos respektive lärosätes rapportörer. Många kurser tycktes dock innehålla mellan 65–75 undervisningstimmar. På fördjupningskurserna var timantalet generellt lägre och varierade mellan 20 till 65 per kurs. Runt 45 undervisningstimmar syntes här vara genomsnittligt. På frågan hur stor andel av undervisningen som förmedlades av disputerade lärare redovisades siffror mellan 25 % till 100 %. Som en sista punkt efterfrågades hur stor andel av undervisningen som var på engelska. Här redovisade tyvärr flertalet lärosäten 0 %. Endast Ekonomihögskolan och Internationella handelshögskolan i Jönköping kunde påvisa en majoritet av undervisningen på engelska.

Efter lunch avslutades konferensen. Det rådde delade meningar om detta var den första skatterättslärarkonferensens av sitt slag eller om det förekommit liknande arrangemang tidigare. Enlighet rådde dock om att konferensen i Göteborg var mycket lyckad och att den borde följas upp med återkommande konferenser i framtiden. Tack Åsa och Robert för ett fint arrangemang! Stort tack även till ovan nämnda finansiärer, som gjorde konferensen möjlig. Till sist ett stort tack till institutionssamordnare Anna Wahle, som hållit i de praktiska detaljerna.

Stefan Olsson är professor i finansrätt vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...