Innehåll

Skattenytt nr 5 2012 s. 257

Peru!

HFD kan överraska minsann. Domen (1335-11 av den 26 mars 2012) understryker igen förvaltningsprocessens särart och den officialitetsprincip som, måhända svagt, ändå ligger i förvaltningsprocessens natur. ”Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet”, FPL 30 §. Omständigheter som knappt berörts i skriftväxling kan således få stor betydelse. Tänk flygplansleasing. Mest viktigt i domen är givetvis att HFD, må vara obiter dicta, anger att lag om skatteflykt kan tillämpas vid uppfattat missbruk av ett dubbelbeskattningsavtal. En längre kommentar av domen kommer givetvis i att presenteras i ett senare nummer.

Klas Herrlin har tyvärr lämnat oss. Senast jag träffade honom var en vacker höstdag i en park på Södermalm. Jag tror det var den varma sköna hösten 2005. Klas var där med barnbarn och han verkade må toppen. Jag frågade hur det kändes att ha slutat, och om han inte kanske ville skriva något i Skattenytt. Han avböjde vänligt men bestämt: han verkade nöjd med sitt nya liv utanför regeringskansliets offentlighet.

För mig var Klas något av en mytisk figur. När han arbetade som flitigast med lagstiftning var jag yngre doktorand och lärare på universitetet i Stockholm. Det dröjde innan jag träffade honom personligen men han påverkade minst sagt min vardag. Det verkade som han styrde hela företagsbeskattningen. Hans rent tekniska förhållningssätt till juridiken var också krävande, för mig var det nästan som hans utredningar var en slags formelsamlingar. Jag var mycket imponerad – Klas måste vara ett geni tänkte jag. Kanske en aning ensamvarg i sin gärning men tveklöst synnerligen begåvad. Säkert kunde Klas vara kontroversiell, jag minns att något av hans utredningsförslag dissades av finansministern samma dag det levererades, Klas hade tydligen retat upp industrin och en viss professor lär ha utövat sitt inflytande. Vår nya Borg hade säkert tagit Klas till sitt hjärta.

Klas gärning lever vidare för oss skattejurister. Hur många har t.ex. inte läst SOU 1998:1 och försökt förstå den prosa som brukas. Kanske tittar Klas ner på oss med ett leende – ”fundera ni på ’den ekonomiska innebörden’ medan jag sitter här och njuter på mitt mjuka moln”.

Roger Persson Österman, i Stockholm i slutet av mars